Witaj. Znajdź odpowiednią frazę

Władze WSPiK

Władze WSPiK

Dariusz
Jurewicz

Prezes

Piotr
Kopaczewski

Wiceprezes

Aleksandra
Radoszewska – Rogowska

Sekretarz

Sławomir
Pylak

Skarbnik

Błażej
Smektała

Sprawy
spotkań i imprez

Sławomir
Szymański

Sprawy
prawne, statutowe

Dominik
Staszak

Sprawy
nagród i odznaczeń

Marek
Borowicz

Kontakty
z organizacjami

Karol
Sikorski

Przedstawiciel
Izby Wielkopolskiej