Witaj. Znajdź odpowiednią frazę
 • Adres: Września ul. Harcerska 12/6

„Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”,

25 listopada, 2021

„Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”

Wiadomości

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich

przedsiębiorców z sektora MŚP”, które odbędzie się 30 listopada 2021 r. w godzinach 10:00 –

12:15, transmisja online YouTube.

Partnerami wydarzenia są: Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Agencja Rozwoju

Regionalnego w Koninie oraz Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Podczas webinarium omówimy produkty finansowe WFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego:

 • Pożyczka Ekspansja – umożliwiająca uzyskanie lub wzmocnienie potencjału eksportowego;
 • Pożyczka Regionalna – finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
 • Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do
 • czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+;
 • Pożyczka Miejska – umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z realizacją
 • przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich;
 • Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez
 • przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
 • Pożyczka Hipoteczna – umożliwia finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na
 • obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
 • Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność
 • energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, minimalizujących negatywne
 • oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
 • Poręczenie – zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.

Ponadto Pan Remigiusz Pytlik z Krajowej Izby Doradców Podatkowych przedstawi zmiany

podatkowe związane z Polskim Ładem, wchodzące w życie już od stycznia 2022 roku.

Rejestracja na wydarzenie trwa do 29 listopada 2021 r. pod adresem

mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link logujący na webinarium zostanie przesłany do Uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy !