Witaj. Znajdź odpowiednią frazę

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa

Członkowie Wrzesińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców mają świadomość wpływu człowieka oraz biznesu na środowisko naturalne. W pełni popierają działania na rzecz ochrony przyrody, a także wyrażają pełne zaangażowanie w szkolenie i wdrażanie rozwiązań
sprzyjających zero emisyjności oraz efektywnej segregacji odpadów co potwierdzają przez podpisanie niniejszej „deklaracji środowiskowej”.